Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 910.9TR120TH
Chủ đề: Di sản văn hóa
Cuốn sách này giới thiệu các kỳ quan: Kim tự tháp Giza; Đền thờ Actermis; Ngọn hải đăng Alexandria huyền ảo; Tượng thần mặt trời; Vườn treo Baby lon; Đi tìm dấu tích tượng thần Zeus; lăng mộ mausolus...
Ký hiệu xếp giá: 602.090 5TK
Mục lục 1. Điều kỳ diệu của những kỹ sạo điện ảnh 2. Những con chíp điện tử 3. Điều kỳ diệu của laser ...........
Đang xem: 1626