Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1TR120V
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: tiếp thị trong một thế giới đổi thay tạo giá trị và sự thỏa mãn cho người tiêu dùng; hoạch định chiến lược và tiến tình tiếp thị; môi trường tiếp thị; các hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.15Qu-N
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Hiện giá và lượng giá chứng khoán Chương 4: Đầu tư và sự hoàn vốn đầu tư Chương 5: Cơ cấu vốn...
Ký hiệu xếp giá: 330.03TR120V
Cuốn từ điển này gồm khoảng 35.000 từ và cụm từ liên quan đến đủ mọi lĩnh vực của kinh tế - thương mại.
Ký hiệu xếp giá: 330.03TR120V
Cuốn từ điển gồm có trên 40.000 từ ngữ bao quát hầu hết những ngành trọng yếu trong phạm vi kinh tế - thương mại hiện đại, với nhiều từ, cụm từ và thành ngữ thông dụng, cập nhật.
Đang xem: 1169