Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670Ch-M
Chủ đề: Chế tạo máy
Phần I: CHẾ TẠO MÁY Phần II: CHI TIẾT MÁY Phần III: ĐỒ GÁ
Ký hiệu xếp giá: 671Gi-K
Chủ đề: Gia công cơ khí
Bài 1: Điều khiển máy tiện Bài 2: lấy tâm vật gia công Bài 3: Mài dao tiện làm bằng thép gió Bài 4: Tiện trục trơn Bài 5: Tiện trục bậc Bài 6: Tiện trục rãnh Bài 7: Điều khiển máy phay và gá lắp dao...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ma-C
Chủ đề: Máy công cụ
Phần I: Chương 1: Gia công vật liệu Chương 2: Máy tiện Chương 3: Máy phay Chương 4: Máy mài Chương 5: Các loạu máy khác Phần II : Chương 1: Đặc tính của vật liệu Chương 2: Giản đồ...
Đang xem: 718