Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.3Co-T
Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 628.3Co-T
Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 628.307 1TR120V
Nội dung của quyển sách bao gồm: sự ô nhiễm của môi trường nước; các phương pháp xử lý nước thải; xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 541.369TR120V
Chủ đề: Hóa Lý
Cuốn sách này bao gồm các nội dung chính sau: phần mở đầu: giới thiệu môn Hóa lý, phần nhiệt động học: lý thuyết cơ sở và ứng dụng.
Ký hiệu xếp giá: 541.3TR120V
Chủ đề: Hóa Lý
Cuốn sách này bao gồm các nội dung chính sau: dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt, sự hấp phụ.
Ký hiệu xếp giá: 541.36Ho-L
PHẦN MỞ ĐẦU: NHIỆT ĐỘNG HỌC : LÝ TUYẾT VÀ CƠ SỞ ỨNG DỤNG Chương 1: Mở đầu Chương 2: NGuyên lý không và nguyên lý I của nhiệt động học Chương 3: Nguyên lý II của nhiệt động...
Ký hiệu xếp giá: 541.36Ho-L
Chương 8: Dung dịch Chương 9: Quy tắc pha Chương 10: Nhiệt động học thống kê Chương 11: Các hiện tượng bề mặt - Sự hấp phụ
Ký hiệu xếp giá: 541.36Ho-L
Chương 1: Tốc độ phản ứng Các phương trình động học Chương 2: Các thuyết về phản ứng cơ bản Chương 3: Phản ứng dây truyền Chương 4: Quang hoá học Chương 5: Phản ứng trong dung dịch Chương 6: Xúc tác...
Đang xem: 2138