Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
37 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.611TR120V
Sacgh gồm những nội dung sau: giới thiệu về Kanji, 24 quy tắc tạo thành Kanji, tìm hiểu thêm một số Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.611TR120V
Nội dung cuốn sách gồm: 24 quy tắc tạo thành Kanji (quy tắc 13-24), mối quan hệ giữa âm hán việt và âm on của Kanji trong tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.658Tr-T
Mục lục: 1. Đối tượng của động tác 2. Mục đích. Phương pháp truyền bá 3. Khởi điểm. Chung điểm. Giới hạn. Phạm vi 4. Thời điểm. Nơi chốn 5. Tính đồng thời thuộc thời gian. Sự quan hệ trước sau thuộc...
Ký hiệu xếp giá: 495.658Tr-T
Mục lục: 11. Lập trường phán đoán. Quan điểm đánh giá 12. Tiêu chuẩn cơ bản 13. Liên quan. Tương ứng 14. Không liên quan. Không quan tâm. Ngoại lệ 15. Nêu thí dụ 16. Cường điệu 17. Tiêu đề câu chuyện...
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Chủ đề: Tiếng Nhật
Nội dung chính của sách gồm có: những nguyên tắc cơ bản; phần thực hành; thư đề nghị; thư cảm ơn; thư thông báo; thư mời và thư hồi âm; thư xin lỗi; thư thông báo về những tình hình của mình; thư...
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Cuốn sách trình bày những nguyên tắc cơ bản cần biết khi viết thư bằng tiếng Nhật như: những khái niệm cơ bản trong việc soạn thảo thư từ, khổ giấy sử dụng, những câu chào hỏi theo mùa, tháng trong...
Ký hiệu xếp giá: 495.615TR120V
Nội dung chính của sách bao gồm: sự biến đổi âm, hình thức đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Ký hiệu xếp giá: 495.65TR120V
Nội dung sách gồm: giới thiệu phẩm từ trong tiếng Nhật và các cấu trúc câu đơn giản; phần ngữ pháp căn bản đưa ra những mẫu câu, cách kết hợp va ví dụ minh họa; những số đếm căn bản và số đếm của...
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Sách gồm 20 bài theo chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm bài đàm thoại căn bản và các đoạn hội thoại thực dụng.

Trước

01

02

03

04

Sau

Đang xem: 976