Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 TR120M
Cuốn sách tập hợp những điểm ngữ pháp tiếng Nhật cần thiết: đối tượng của động tác, hạn định, không hạn định, thêm vào - bổ sung vào, khởi điểm - kết thúc điểm- giới hạn - phạm vi, rủ rê - khuyên bảo...
Đang xem: 1411