Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tạo một bản vẽ Chương 3: Sử dụng lệnh Chương 4: Chỉ định tọa độ Chương 5: Xác lập 1 bản vẽ Chương 6: Vẽ các đoạn thẳng cơ bản Chương 7: Vẽ các đường cong và điểm Chương 8:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 18: Block Thuộc tính của Block Chương 19: Tham chiếu các bản vẽ khác Chương 20: Làm việc với CSDL ngoài Chương 21: Chỉ định các tọa độ 3D Chương 22: Quan sát các bản vẽ 3D Chương 23: Tạo các...
Ký hiệu xếp giá: 398.957 TR309NG
Cuốn sách này tuyển chọn, giới thiệu và bình giải 200 đơn vị ca dao ngụ ngôn của người Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 398.609 597 TR309NG
Sách giới thiệu khái lược một số đặc điểm của câu đố, về mặt thể loại; giới thiệu bộ sưu tập câu đố người Việt.
Ký hiệu xếp giá: 398.809 597 TR309NG
Đồng dao chủ yếu do trẻ sáng tạo ra để đáp ứng nhu cầu vui chơi của lứa tuổi. Tập sách này tuyển chọn 475 đơn vị đồng dao, gồm 534 bài; chia ra những bài hát của lứa tuổi nhi đồng 229 đơn vị, gồm 258...
Ký hiệu xếp giá: 398.959 7 TR309NG
Sách gồm hai phần: phần 1: tìm hiểu tiếng cười từ mảng ca dao cười của kho tàng ca dao người Việt; phần 2: tuyển chọn các bài ca dao cười, gồm 1187 bài ca dao cười có nội dung về đời sống vật chất,...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, tuyển chọn các văn bản tác phẩm văn học dân gian xứ Huế, bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, chú giải 90 bài vè, 4 truyện thơ ở Thừa Thiên Huế.
Đang xem: 1480