Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.44V400NG
Giáo trình này hướng dẫn sử dụng Hệ điều hành Windows XP, Microsoft Powerpoint 2007, mạng internet.
Ký hiệu xếp giá: 005.54V400NG
Nội dung giáo trình này gồm : các khái niệm cơ bản trong excel, thao tác định dạng, thao tác dữ liệu, các hàm cơ bản, các hàm cấu trúc điều khiển, cơ sở dữ liệu trên bảng tính, data table, in ấn, vẽ...
Ký hiệu xếp giá: 005.52V400NG
Nội dung giáo trình này gồm :giới thiệu về Microsoft word 2007, nhập và hiệu chỉnh văn bản, định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, bảng biểu, hình ảnh, thư trộn, tạo công thức toán học, định dạng...
Ký hiệu xếp giá: 005.304BCTCM1-02
Phần 1: Khảo sát hiện trạng Phần 2: Phân tích hệ thống Phần 3: Thiết kế hệ thống
Ký hiệu xếp giá: 005.304BCTCM1-01
Phần 1: Giới thiệu chung Phần 2: Phân tích và đặc tả Phần 3: Phân tích dữ liệu Phần 4: Thiết kế hệ thống
Đang xem: 1856