Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543V8721h 2015
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch,...
Ký hiệu xếp giá: 543V400TH
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch,...
Ký hiệu xếp giá: 543V8721h 2
Chủ đề: Hóa phân tích
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên Dược tiếp tục học tốt các môn nghiệp vụ như Bào chế, dược liệu, dược lí, hóa dược, công nghiệp dược và nhất là môn kiểm nghiệm thuốc. Nội dung...
Đang xem: 881