Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543V8721h 2
Chủ đề: Hóa phân tích
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên Dược tiếp tục học tốt các môn nghiệp vụ như Bào chế, dược liệu, dược lí, hóa dược, công nghiệp dược và nhất là môn kiểm nghiệm thuốc. Nội dung...
Ký hiệu xếp giá: 615.1Đ115V
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Nội dung sách gồm có: nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm thuốc, các phép thử thường áp dụng trong dược điển Việt Nam IV, kiểm nghiệm các dạng bào chế.
Đang xem: 1325