Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.76 V500Đ
Nội dung cuốn sách này bao gồm hai phần: phần một: câu hỏi và bài tập, phần hai: đáp số và lời giải.
Ký hiệu xếp giá: 540.1 V500Đ
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: một số vấn đề cơ sở của hóa học, chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học cơ sở của nhiệt động học hóa học, căn bằng hóa học, tốc độ và cơ...
Ký hiệu xếp giá: 546 V500Đ
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Cuốn sách trình bày: phức chất của các kim loại chuyển tiếp họ d, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ nhất, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ hai và thứ ba, các nguyên tố lantanit, các nguyên tố...
Đang xem: 2267