Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.02TK
Mục Lục Điều kiện thứ nhất : Triết học và phong thái kinh doanh Điều kiện thứ hai : Sức sống cảu doanh nghiệp và tinh thần của người chủ doanh nghiệp Điều kiện thứ ba: Khả năng khám phá những tin...
Ký hiệu xếp giá: 540TK
Chương 1: Ngôn ngữ của hóa học Chương 2: Làm quen với các nguyên tố hóa học Chương 3: Những thành tựu kỳ diệu của hóa học
Ký hiệu xếp giá: 540TK
Chương 4: Những điều chưa biết trong hóa học Chương 5: Một số nhà hóa học nổi tiếng
Ký hiệu xếp giá: 602.9Vu-T
Mục lục Học tập và làm việc trong tương lai - vải vóc và may mặc trong tương lai - Thức ăn trong tương lai _ Nhà ở trong tương lai - Giao thông trong tương lai - Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, khoa...
Ký hiệu xếp giá: 546.3Vu-T
Mục lục - Kim loại hiếm là gì - Kim loại đa năng và nhẹ nhất - Từ ống quang điện đến tên lửa io: rubili và xezi - Kim loại" mũi nhọn" có trong viên kim đá quý màu xanh .........
Đang xem: 1212