Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.9V500H
Chủ đề: Máy công cụ
Nội dung của quyển sách bao gồm: khái niệm về kỹ thuật CNC; cơ sở hình học gia công CNC; Cơ sở công nghệ để gia công CNC; lập trình NC; xu hướng phát triển máy công cụ CNC trên thế giới.
Ký hiệu xếp giá: 671.45CNC
Mục lục Chương I: Khái quát về gia công tia lửa điện CHương II: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện CHương III: Các thông số điều chỉnh xung định hình CHương IV: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy...
Đang xem: 1246