Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 697.93V8721d 2018
Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế về các hệ thống điều hoà không khí và thông gió thông dụng nhất hiện nay như: Môi trường không khí, tính toán phụ tải nhiệt và phụ tải ẩm, các...
Đang xem: 1295