Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.1 V500M
Cuốn sách giới thiệu các dòng thuốc: Adrenergic, Theophylline, thuốc kháng Histamine, Crymolyn và Nedocromil, thuốc kháng cholinergic, glucocorticosteroid cơ chế tác động và sử dụng trong cách bệnh...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 NG527V
Chủ đề: Nền móng
Cuốn sách gồm sáu chương như sau: Tổng quan về các giải pháp gia cố đất yếu; Tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu bằng cọc xi măng đất; quy trình thiết kế cọc xi măng đất; quy trình thi công cọc xi...
Ký hiệu xếp giá: 666.8 Cô-D
Chương 1: Cấu trúc và tính chất vật lý - Kỹ thuật phân loại sản phẩm Chương 2: Gốm tường Chương 3: Các chi tiết và kết cấu bằng Gốm Chương 4: Vật liệu lợp Chương 5: Sản phẩm dùng cho mặt ngoài công...
Ký hiệu xếp giá: 627.124 L4739d
Tổng quan về diễn biến cửa sông; Nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến các cửa sông và nghiên cứu đề xuất những giải pháp ổn định các cửa sông điển hình ven biển miền Trung
Ký hiệu xếp giá: 547.04 Ho-S
1. Chuyện ngựa hồng, máu xanh và lá cây màu đỏ 2. Cầu vồng thấy được và không thấy được 3. Electron trả lời về màu sắc 4. Cấu tạo phân tử và màu sắc 5. Màu sắc phục vụ con người 6. Đại số học và sự...
Ký hiệu xếp giá: 330.028 PH104TR
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế lượng; Hồi quy hai biến; Một số ứng dụng hàm hồi quy hai biến; Hồi quy nhiều biến; Biến giả trong phân tích hồi quy; Đa cộng tuyến;...
Ký hiệu xếp giá: 330.028 PH104TR
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế lượng; Hồi quy hai biến; Một số ứng dụng hàm hồi quy hai biến; Hồi quy nhiều biến; Biến giả trong phân tích hồi quy; Đa cộng tuyến;...
Đang xem: 1077