Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
14 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887 2004
This book includes topics: General business; Office issuse; Personnel; Purchasing; Financing and budgetting; Management issues; Restaurants and events; Travel; Entertainment; Health.
Ký hiệu xếp giá: 923.873 De-D
Mục lục Lời nói đầu 1. Chớp đúng thời cơ 2. Niềm đam mê công nghệ 3. Không chấp nhận" tù hàng binh" 5. Học cách tồn tại 6. Đừng trông đợi sự cảm kích 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa 8. Bao quát...
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Mc-M
CONTENTS Aspectes of vocabulary learning Word formation Work and study People and relationships Leisure and lifestyle Travel the environment Society and institutions The media Health Technology Basic...
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-R
Contents Part A tenses in context Part B Modals in context Part C Choosing structures in context Part D Around the noun in context Part E Explorinh spoken grammar in context
Ký hiệu xếp giá: 425 Fu-M
Contents Part I Present and imperative Part II Past Part III Present perfect and past perfect Part IV Future And Future perfect Part V Wh-Questions, Tag Questions, Additions Part VI Modals Part VII...
Ký hiệu xếp giá: 425 Sim
CONTENTS POWER UP: Getting Charged Up about grammar CHAPTER 1: A life sentence CHAPTER 2: I'll have noun of it CHAPTER 3: The verb circus: Under the big tense CHAPTER 4: We're on the case CHAPTER 5:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Ca-C
1. Introduction 2. Static descriptions 3. Questions and responses 4. Comparisons 5. Opinions, ideas and reasons 6. Sequence descriptions 7. Plans and ambitions 8. Future un certainties Appendices...
Ký hiệu xếp giá: 428 Jo-L
Contents 1. Time to spare? 2. A sense of adventure 3.Everyone's diffirent! 4. Let's talk 5. Bon appetit! 6. See the world 7. Spending your money 8. Have i got news for you 9. A learning curve 10....
Ký hiệu xếp giá: 392.360 95 H100L
Sách giới thiệu cách ứng dụng ý nghĩa của phong thủy vào đời sống hiện đại, nội dung cụ thể gồm có: ứng dụng phong thủy cho nhà cửa, khu vườn phong thủy, phong thủy trong văn phòng.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1147