Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.507V500TH
Nội dung giáo trình này gồm : nội quy an toàn xưởng thực tập, sử dụng dụng cụ đo, vạch dấu, cưa kim loại, đục kim loại, dũa kim loại, khoan kim loại.
Ký hiệu xếp giá: 621.80711N5768g 2019
Trình bày cấu trúc cơ cấu máy, phân tích động lực học cơ cấu phẳng, một số vấn đề chủ yếu trong tính toán thiết kế truyền động cơ khí, truyền động bánh răng, hệ bánh răng, truyền trục vít, truyền...
Đang xem: 1274