Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ro-S
Chủ đề: Rơle số
Chương 1: Các khái niệm cơ sở về Rơle bảo vệ Chương 2: Biến dòng điện và biến điện áp Chương 3: Tính toán các thông số sự cố cho bảo vệ Rơle Chương 4: Bảo vệ quá dòng Chương 5: Bảo vệ khoảng cách ba...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 V500V
Cuốn sách bao gồm 9 chương: Chương 1: Tầm quan trọng và những yêu cầu khi thiết kế cấp điện; Chương 2: Thiết kế cấp điện cho phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp; Chương 3: Thiết kế trạm biến áp - Phần cơ...
Đang xem: 392