Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.380 03 He-T
Chương 1: Khái niệm Chương 2: Môi trường truyền thông Chương 3: Xử lý truyền thông Chương 4: Hệ thống truyền số Chương 5: Hệ thống truyền tương tự Chương 6: Thông tin vi ba và sợi quang Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 V986m 2011
Nội dung sách gồm có: các linh kiện tích cực siêu cao tần, mạch khuếch đại siêu cao tần, mạch chia công suất, ghép định hướng và ghép hỗn hợp, mạch lọc siêu cao tần.
Đang xem: 800