Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V561TR
Chương Han là một sử thi cổ của người Thái. Sách nghiên cứu, sưu tầm tác phẩm Chương Han bằng tiếng Thái và dịch ra bằng tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 395.230 995 92L561V
Nội dung cuốn sách bao gồm: Nghi thức tổ chức tang lễ của Người Thái; Một số bài tế trong lễ tang
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V561TR
Sách giới thiệu hai truyện thơ Táy pú xấc và kẻn kéo của người Thái ở Tây Bắc. Táy pú xấc là một tác phẩm sử thi lớn của dân tộc Thái nơi đây, có nghĩa là "kể ông cha chinh chiến", kén kẻo là một...
Ký hiệu xếp giá: 332.673 51TQ-Gi
Chương I: Giới thiệu tổng quát CHương II: Quy tắc chủ yếu của WTO Chương III: Quy tắc chủ yếu của WTo CHương IV: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên WTo Chương V: Ảnh hưởng và đối sách đối với nông...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V561TR
Cuốn sách gồm hai phần: Phần tổng quan: trình bày những nét lớn về đất nước, con người Điện Bàn (Quảng Nam) trong quá trình lịch sử và nêu những thành tựu nổi bật trong kho tàng văn học dân gian trên...
Đang xem: 833