Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
17 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa và 10 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 1, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4. Giáo trình gồm 35 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 2, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Ký hiệu xếp giá: 495.707 H105NG
Giáo trình dành cho sinh viên trình độ cao cấp, cung cấp từ cựng và cấu trúc ngữ pháp phức tạp, cung cấp kiến thức về văn hóa, lối sống, con người Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 410 TK
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung Phần 2: Những vấn đề xã hội - Ngôn ngữ học Phần 3: Về ngữ pháp tiếng Việt Phần 4: Tiếng Việt trong trường học Phần 5: Về nghệ thuật ngôn từ Con người và sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa với 30 chủ đề khác nhau, đề cập những cấu trúc câu đơn giản sử dụng phổ biến hàng ngày trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa với 33 chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 34 bài khóa với 34 chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4 Giáo trình gồm 35bài khóa với 35chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ quốc...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 585