Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 539.7 R1477u 2004
Contents: the simple rahman's theory; supersymmetry in molecular time-dependent quantum mechanics; atomic dynamics with chirped ultra-short intense laser pulse; wormhole core, extra dimensions, and...
Đang xem: 185