Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp các mẫu câu, ví dụ và bài tập luyện tập cấp 1.2.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 5 chủ đề đọc hiểu với những vấn đề cơ bản, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách bao gồm tập hợp từ ngữ, đoạn văn, vấn đề giản lược từ ngữ và một số chủ đề luyện tập, tìm kiếm thông tin, đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T425T
Sách đưa ra 20 điểm ngữ pháp tiếng Nhật: phân biệt, giải thích trợ từ, ứng dụng thể, mối quan hệ giữa người nói và đối tượng giao tiếp, tính liên tục, tính chốc lát ...
Đang xem: 1405