Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.076W100D
Cuốn sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về kinh tế học và nền kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế, cung cầu và thị trường; kinh tế học vi mô thực chứng; kinh tế học phúc lợi; kinh tế học vĩ mô;...
Đang xem: 574