Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất Chương 2: Phân loại đất theo mục đích XD Chương 3: Các tính chất vật lý cơ bản của đất Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất Chương 5: Thấm của...
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 8: Áp lực hông của đất Chương 9: Ổn định của mái dốc Chương 10: Tính nén và độ lún của nền đất Chương 11: Sức chịu tải của nền móng Chương 12: Khảo sát hiện trường và thí nghiệm tại hiện trường
Đang xem: 205