Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Tr-T
Mục lục Các mẫu câu trong tình huống cơ bản - phần mở
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Di-S
Chương 1: Các linh kiện bán dẫn công suất Chương 2: Chỉnh lưu dùng Điốt và lọc Chương 3: Chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristor Chương 4: Bô băm xung áp một chiều Chương 5: Điều chỉnh dòng điện xoay...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 L250X
Cuốn sách gồm những nội dung thực hành những điểm chính yếu của văn phạm Nhật gồm cách sử dụng thành ngữ và cách chia động từ. Phần cuối của cuốn sách là các kiến thức bổ sung như các sự kiện về...
Ký hiệu xếp giá: 702.813 095 2 X502T
Sách dạy cách xếp giấy các hình trang trí khác nhau theo từng bước, có hình minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 702.813 095 2 NG527M
Nội dung sách gồm có: dựng hình bằng bìa cứng, xếp giấy Nhật Bản tên gọi các theo tác thường sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Tr-D
Chương 1: Cơ sở truyền động điện và đặc tính động cơ điện Chương 2: Diều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 3: Chọn công suất động cơ điện Chương 4: Thiết bị và khí cụ điều khiển bảo vệ hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 495.631 L250X
Nội dung sách gồm có: nguồn gốc chữ viết Nhật, ý nghĩa các chữ viết tắt, dựa vào chữ để tra cách đọc, dựa vào cách đọc để tra chữ.
Ký hiệu xếp giá: 690.028 Tư-D
Phần 1: Hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục Phần 2: Hệ thống điều khiển xung Phần 3: Tự động hóa trong công nghiệp Xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 495.615 L250X
Sách bao gồm các mẫu đàm thoại theo các tình huống khác nhau, trong đó có phần ngữ pháp, ngữ vựng và phiên âm dạng dùng mẫu tự La tinh.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1102