Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 973 2Y254GI
Cuốn sách giới thiệu những câu truyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích và giai thoại, truyện thơ, truyện kể dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Tây.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 973 1V115NGH
Sách gồm các bài tham luận, khảo cứu về văn nghệ dân gian tại địa bàn tỉnh Hà Tây, bao gồm danh nhân, lễ hội cổ truyền, diễn xướng dân gian, di tích lịch sử văn hóa, ẩm thực dân gian.
Đang xem: 646