Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Y656l
Giới thiệu phương pháp thiết lập, viết cũng như quay vòng chu trình PDCA. PDCA trong kinh doanh nghĩa là lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, vừa nhìn lại kết quả vừa cải thiện hơn nữa để tiến tới công...
Đang xem: 4453