Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 895.68 Y500K
Cuốn sách này kể lại toàn bộ cuộc đời của Fukuzawa Yukichi với những nỗ lực không mệt mỏi góp phần mang lại sự thành công cho cuộc Minh Trị Duy tân (1868) ở Nhật Bản.
Đang xem: 1053