Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 153.42 M1579t
Chủ đề: Tư duy sáng tạo
Tập hợp những phương pháp, bí quyết và chiến lược, những thực hành tốt nhất giúp bạn cải thiện khả năng nhận thức và quý trọng bản thân mình, xây dựng được tư duy phản biện, trực giác tốt cũng như kỹ...
Đang xem: 3679