Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
75 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.389 Am-T
Phần 1: Nguyên lý âm thanh lập thể Phần 2: Trường âm Phần 3: Nguồn âm Phần 4: Công nghệ thu thanh lập thể Phần 5: Xử lý tín hiệu âm thanh số
Ký hiệu xếp giá: 620.2 E932c 2007
This book is devoted to exercises in estimating changes in sound frequency, sound level, band limitations and irregularities, distortion, noies, etc. It is devoted to a study of the human auditory...
Ký hiệu xếp giá: 729.290 295 97 Th-C
1. Phương tiện và phương pháp chống ồn - phân loại 2. Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư mức ồn tối đa cho phép 3. Thiết kế chống ồn cho nhà ở 4. Mức ồn cho phép trong công trình công cộng...
Ký hiệu xếp giá: 428.13 L655M
Nội dung sách gồm có 44 bài học phát âm dành cho học viên trình độ tiền trung cấp, 40 bài học phát âm dành cho học viên trình độ trung cấp, 21 bài học về trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu.
Ký hiệu xếp giá: 729.29 Am-T
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thích giả Chương 5: Sử...
Ký hiệu xếp giá: 421.520 76 NG527V
Sách trình bày các vấn đề: các đặc điểm trọng âm tiếng Anh, các nguyên tắc cơ bản về trọng âm và vị trí trọng âm; khái niệm, định nghĩa; trọng âm của từ đơn, từ ghép; từ phát sinh (cơ bản); từ phát...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 O_18
This book provides a systematic and thorough introduction to the pronunciation of English to help intermediate and more advanced students improve their production of the spoken language. After a...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H599
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Đang xem: 2054