Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
651 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 629.25040288G477a 2017
Contents: engine operation; engine shop safety; diagnosing engine problems; engine removal, disassembly, inspection, and in-chassis repairs; cleaning the engine; measuring; cylinder head: parts and...
Ký hiệu xếp giá: 629.254028S863a 2017
Contents: electrical fundamentals; introduction to oscilloscopes; automotive actuators and waveform analysis; automotive sensors and waveform analysis; automotive ignition systems and waveform...
Ký hiệu xếp giá: 629.25C118 2014
Cuốn sách giới thiệu tổng quan về khí thải của ô tô, xe máy. Trình bày kết cấu và nguyên lý của hệ thống điều khiển lập trình trên động cơ đời mới. Các biện pháp kỹ thuật chung để giảm phát thải độc...
Ký hiệu xếp giá: 621.4Đ450V
Nội dung sách gồm các chương: khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ô tô; ắc quy khởi động; máy khởi động; hệ thống cung cấp điện trên ô tô; hệ thống đánh lửa; hệ thống điều khiển động cơ; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 621.43Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Nội dung gồm: Động cơ - nguyên lý hoạt động, động cơ cơ bản, hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, hệ thống nhiên liệu của động cơ khí...
Ký hiệu xếp giá: 621.43Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Bắt đầu từ "Nguyên lý hoạt động", chúng ta triển khai "lý do hư hỏng", và "cách xử lý". Sách này còn là sách tham khảo cho công nhân...
Ký hiệu xếp giá: 629.2T7721he 2009
Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản và cập nhật về hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới. Nội dung báo quát từ hệ thống phân phối nhiên liệu, các bộ cảm biến, hệ...
Ký hiệu xếp giá: 629.25C118 2014
Cuốn sách giới thiệu tổng quan về khí thải của ô tô, xe máy. Trình bày kết cấu và nguyên lý của hệ thống điều khiển lập trình trên động cơ đời mới. Các biện pháp kỹ thuật chung để giảm phát thải độc...
Ký hiệu xếp giá: 629.287D415a 2017
Contents: introduction; diagnostic techniques; tools and equipment; sensors, actuators and oscilloscope diagnostics; on-board diagnostics; engine systems; chassis systems; electrical systems;...
Ký hiệu xếp giá: 629.246H159a 2017
Contents: service information, tools and safety; environmental and hazardous materials; baking system components and performance standards; brake principles and friction materials; brake hydraulic...
Đang xem: 1499