Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1239 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 629.287 D415a 2017
Contents: introduction; diagnostic techniques; tools and equipment; sensors, actuators and oscilloscope diagnostics; on-board diagnostics; engine systems; chassis systems; electrical systems;...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 T1646c 2010
Giới thiệu định luật Ohm, kiểm tra sự sụt ấp, dụng cụ kiểm tra điện tử, ắc quy. Trình bày về hệ thống nạp điện và hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun nhiên liệu, sợ đồ hệ thống điện,...
Ký hiệu xếp giá: 629.27720288 C6269
Introduction and history -- HVAC system -- AC refrigeration systems -- Diagnosis of the AC system -- Recovery, evacuation, and recharging the AC system -- Repairing the AC system -- Electrical...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 T1646h 2010
Sách giới thiệu những bài thực hành, những lý thuyết cơ bản giúp chẩn đoán, sửa chữa và bảo trì xe hơi qua việc tìm hiểu hệ thống nhiên liệu, động cơ, hệ thống điện, hệ thống làm nguội, hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 T7721k 2021
Giới thiệu các bài thực hành kiểm tra, bảo dưỡng, thường xuyên, định kỳ ô tô; trong mỗi bài thực hành gồm: tóm tắt, tình huống cụ thể, mục tiêu, kiến thức lý thuyết và thực hành.
Ký hiệu xếp giá: 629.28 C55919k 2017
Cung cấp kiến thức cơ bản về ô tô, an toàn lao động và áp dụng phương pháp 5s trong bảo dưỡng sửa chữa ô tô và các bài thưc hành kỹ năng sửa chữa ô tô cơ bản: kiểm tra và thay bu gi, điều chỉnh khe...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 S9391 2023
Gồm 10 bài thực hành để chẩn đoán, sửa chữa khi ô tô gặp sự cố như: đèn báo nạp luôn sáng, máy khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, không thể điều chỉnh gương gập điện, cần gạt nước không...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 S9391 2021
Gồm 10 bài thực hành để chẩn đoán, sửa chữa khi ô tô gặp sự cố như: đèn báo nạp luôn sáng, máy khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, không thể điều chỉnh gương gập điện, cần gạt nước không...
Ký hiệu xếp giá: 629.28 S9391 2017
Cuốn sách tổng hợp 10 bài thực hành để chẩn đoán, sửa chữa khi ô tô gặp sự cố như: đèn báo nạp luôn sáng, máy khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, không thể điều chỉnh gương gập điện, cần...
Ký hiệu xếp giá: 629.25 T7721k 2017
Nội dung sách trình bày: chuẩn đoán, sửa chữa sự cố động cơ phát ra tiếng kêu lạ; kiểm tra và khắc phục sự cố của hệ thống làm mát động cơ; kiểm tra và khắc phục sự cố của hệ thống bôi trơn động cơ;...
Đang xem: 5585