Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
946 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4052 C6787N
Cuốn sách này giới thiệu 24 chiến lược mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn tiến hành đàm phán hiệu quả trong bất kỳ môi trường nào. Cuốn sách cung cấp, hướng dẫn cho bạn từng bước một phương pháp nhận...
Ký hiệu xếp giá: 382.02 Da-T
Chương 1: Giới thiệu chung về đàm phán trong kinh doanh quốc tế; Chương 2: Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân đến các mối quan hệ trong kinh doanh quốc tế; Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.4052 P8531
Cuốn sách giới thiệu các kỹ năng để đàm phán thành công trong kinh doanh: học cách đàm phán giỏi hơn, chuẩn bị tốt là đã thắng nửa trận đấu, hiểu quy trình đàm phán, các chiến thuật đàm phán cơ bản,...
Ký hiệu xếp giá: 382 N5768G
Trình bày những vấn đề chung nhất về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế, các phương thức, chiến thuật và kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, các giai đoạn và kế...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 2 L669
This book is about negotiating effectively. It is grounded in lots of solid research. It's amazing how many aspects of negotiation have been studied and how much is proven and known about effective...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 2 C678
This book has three aims: to help you become good at negotiating, increase your confidence, and improve the rewards you get from con-cluding an effective negotiation.
Ký hiệu xếp giá: 658.4 C678
Contents: Competitive Versus Collaborative Decision Making; BATNA - Choosing Whether to Walk Away; Are We Ready? Inoculation Protects The Parties; Preparation Part One: Stakeholders; Preparation Part...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 209 5 N736
Brief Contens: Negotiating in Asia; Successful Negotiators and the States of Negotiation; The Preparation Stage; The Introduction State; The Objection State; The Creation State; The Contracting and...
Ký hiệu xếp giá: 650.14 D366p
Contents: Indispensable Communications Tools; Lessons from the best; Additional Tips and Techniques; Minding the gap between performance Problems and Optimum performance.
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 831