Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1168 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.156 314 959 7Cô-N
Chương 1: Đất yếu và vấn đề XD nền đường đắp trên đất yếu Chương 2: Khảo sát địa kỹ thuật để XD nền đường đắp trên đất yếu Chương 3: Tính toán ổn định và biến dạng nền đường và công trình đắp tương...
Ký hiệu xếp giá: 624.15Ap-Đ
Chương 1: Những khái niệm mở đầu Chương 2: Thuyết áp lực đất Culông mở rộng cho đất dính Chương 3: Lý thuyết về kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn và ảnh hưởng của kẽ nứt đối với trị số ...
Ký hiệu xếp giá: 624.15Ba-T
Chương 1: Đất đá Chương 2: Các quá trình địa chất Chương 3: Nước trong vỏ quả đất Chương 4: Dòng thấm ổn định của nước dưới đất Chương 5: Khảo sát địa chất công trình
Ký hiệu xếp giá: 624.151T7721c
Cuốn sách là tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, dựa theo các tài liệu Địa kỹ thuật và tiêu chuẩn - quy phạm của các nước phát triển Âu - Mỹ. Nội dung cuốn sách chia làm 12...
Ký hiệu xếp giá: 624.15Ch-T
Phần 1: Những hiểu biết chung về công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD Phần 2: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chung cho khu đất XD đô thị Phần 3: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt
Ký hiệu xếp giá: 624.15Cơ-T
Chương 1: Khái niệm về khoáng vật và đất đá Chương 2: Tính chất nước và một số tính chất cơ lý của đất đá Chương 3: Một số tính chất cơ học của đất đá Chương 4: Phân loại đất đá theo mục đích XD...
Ký hiệu xếp giá: 624.176 2NG527L 2013
Nội dung sách gồm: động đất và chuyển động của nền đất; cơ sở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các hệ kết cấu đàn hồi; cở cở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các...
Ký hiệu xếp giá: 624.151Đ450T
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản của địa chất học, các kiến thức cơ bản của địa chất thủy văn, và các công tác chuyên môn của địa chất công trình đối với công tác xây dựng cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 624.151Đ450T
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản của địa chất học, các kiến thức cơ bản của địa chất thủy văn, và các công tác chuyên môn của địa chất công trình đối với công tác xây dựng cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 551Đi-T
Chương 1: Khoáng vật và đất đá Chương 2: Thành phần, cấu trúc và tính chất của đất Chương 3: Nước dưới đất Chương 4: Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình Chương 5: Công tác khảo...
Đang xem: 636