Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
917 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 915.975 5 NG527Đ
Cuốn sách nghiên cứu về địa danh ở Phú Yên: sự hình thành, ý nghĩa của địa danh, phân loại địa danh, qua ca dao, tục ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 915.971 57 H407V
Sách nghiên cứu, sưu tầm về tên gọi địa danh ở tỉnh Yên Bái. Mỗi một địa danh ở một vùng đất, thôn xóm, bản làng, một xã, một huyện, tỉnh cho đến một quả núi, con sông, con suối ... đều do con người...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5 TR120S
Sách nói về vấn đề đá ở Phú Yên: đá trong khung cảnh thiên nhiên; đá trong đời sống vật chất; đá trong đời sống tinh thần.
Ký hiệu xếp giá: 577.309 597 55 TR120S
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5 B510T
Cuốn sách này ghi lại những nghề truyền thống ở Phú Yên, bao gồm các nghề sản xuất và chế biến sản phẩm nông - lâm nghiệp, các nghề thủ công truyền thống, các nghề nuôi trồng, chế biến và dịch vụ...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5 NG450S
Sách nghiên cứu, sưu tầm về từ địa phương phản ánh trong ca dao, tục ngữ, câu hát ru, hò khoan của người dân Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 390.209 597 55 K100S
Sách sưu tầm, giới thiệu trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu của người Chăm ở Phú Yên. Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu có nêu lên sự mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, mà cái ác này không phải giữa người...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55 NG450S
Sách sưu tầm, giới thiệu 75 truyện cổ, truyện dân gian ở Phú Yên với bốn loại chính là truyền thuyết, truyện cổ, ngụ ngôn và truyện cười.
Ký hiệu xếp giá: 394.109 597 55 NG527V
Sách nói về nét văn hóa ẩm thực ở huyện Đồng Xuân, một huyện của tỉnh Phú Yên, sưu tầm và giới thiệu cách chế biến một số món ăn dân dã tồn tại từ đời này sang đời khác ở Đồng Xuân.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5 NG527Đ
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, gồm có: di tích văn hóa lịch sử, văn hóa sinh tồn, văn hóa xã hội, văn hóa nghề nghiệp, đời sống tinh thần, văn nghệ dân gian, tri...
Đang xem: 629