Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2216 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.9TR120TH
Chủ đề: Độc chất học
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về độc chất học, các phương pháp phân tích chất độc và một số chất độc như chất độc khí, vô cơ, hữu cơ, axít Barbituric và các Barbiturat, thuốc bảo vệ thực...
Ký hiệu xếp giá: 615.9T3641
Chủ đề: Độc chất học
Giới thiệu sơ lược về môn học, khái niệm chất độc, sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, các tác động của chất độc đối với cơ thể và nguyên tác xử ý ngộ độc. Phương pháp phân tích bao gồm lấy...
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quát về độc học môi trường; độc học môi trường dioxin; độc học thuốc bảo về thực vật; khả năng hấp thụ, phóng thích của keo sét-mùn đối với kim loại...
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Cuốn sách đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng...
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về độc học môi trường; Độc học môi trường đất, trầm tích; Độc học môi trường nước; Độc học môi trường không khí; Độc chất kim loại nặng; Độc tố...
Ký hiệu xếp giá: 615.902E6191 2
The book includes contents: Risk assessment; Human health risk; Effluent toxicity; Bioaccumulation of chemicals; Biodegradation and bioremediation; Biological effects monitoring; Laboratory tests and...
Ký hiệu xếp giá: 615.9H957d 2017
Trình bày các biện pháp chung về chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp; các trường hợp ngộ độc cụ thể từ thuốc tân dược, các hoá chất bảo vệ thực vật, các chất độc tự nhiên, các chất ma tuý, ngộ độc trong...
Ký hiệu xếp giá: 363.7285T252
This book includes: evolution of solid waste management; legislative trends and impacts; sources, composition, and properties of solid waste; engineering principles; separation, transformation, and...
Ký hiệu xếp giá: 551Đi-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Khoáng vật Chương 3: Đá Macma và quá trình Macma Chương 4: Đá trầm tích và quá trình trầm tích Chương 5: Đá biến chất và quá trình biến chất Chương 6: Cơ học vật liệu đá...
Ký hiệu xếp giá: 551Đi-H
Chương 10: Đất, các nguy cơ từ đất, và lún mặt đất Chương 11: Nước dưới đất Chương 12: Chuyển động khối và sự ổn định mái dốc Chương 13: Sông và hoạt động của dòng sông Chương 14: Biển và các quá...
Đang xem: 535