Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
366 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 697.002 8Co-K
Chương 1: Những kiến thức cơ sở về không khí Chương 2: Các hệ thống điều hòa không khí Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng Chương 4: Các quá trình, phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt...
Ký hiệu xếp giá: 697.93V8721d 2018
Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế về các hệ thống điều hoà không khí và thông gió thông dụng nhất hiện nay như: Môi trường không khí, tính toán phụ tải nhiệt và phụ tải ẩm, các...
Ký hiệu xếp giá: 697.93H407A 2013
Cuốn sách trình bày các vấn đề lý thuyết và bài tập của điều hòa không khí: phạm vi sử dụng, các quá trình cơ bản của không khí ẩm trền đồ thị t-d, tính toán phụ tải lạnh, thành lập và tính toàn sơ...
Ký hiệu xếp giá: 697.933Hê-G
Chương 1: Không khí ẩm và chu trình lạnh của máy điều hòa nhiệt độ Chương 2: Thiết bị máy lạnh trong hệ thống điều hòa không khí Chương 3: Quá trình điều hòa không khí Chương 4: Tính toán quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 629.28T7721h 2009
Tìm hiểu nguyên lý vận hành của hệ thống điều hòa không khí, các bộ phận cỉa hệ thống nhiệt và điều hòa không khí. Vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố hệ thống nhiệt và hệ thống điều hòa không...
Ký hiệu xếp giá: 629.27720288C6269
Introduction and history -- HVAC system -- AC refrigeration systems -- Diagnosis of the AC system -- Recovery, evacuation, and recharging the AC system -- Repairing the AC system -- Electrical...
Ký hiệu xếp giá: 621.56N5765h 2011
Nội dung cuốn sách gồm: phân tích các hệ thống điều hòa không khí, tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống & phương pháp Carrier, tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không...
Ký hiệu xếp giá: 629.28D6311k 2017
Trình bày về nguyên lý và cấu tạo của các bộ phận chính trong hệ thống điều hòa ô tô cũng như các thông tin về ga lạnh và dầu bôi trơn dùng cho điều hòa ô tô. Khai thác, sử dụng, bảo dưỡng xe giúp...
Ký hiệu xếp giá: 697.002 8Ky-K
Chương 1: Một số vấn đề chung về điều hòa không khí Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí Chương 3: Không khí ẩm Chương 4: Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm Chương 5: Tác...
Ký hiệu xếp giá: 621.56N5765s 2012
Giới thiệu khái niệm cơ bản về kỹ thuật nhiệt, lạnh và điều hòa không khí, các đồ thị lgp-h, đồ thị I-d, ẩm đồ, cách tính tải nhiệt, tải lạnh đơn giản, các sơ đồ máy và thiết bị lạnh, máy và thiết bị...
Đang xem: 1279