Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
496 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28NCKH-GV
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH HƯỚNG THEO TỪ THÔNG CHƯƠNG 3: BỘ BIẾN TẦN ĐA BẬC CÓ TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE CHƯƠNG 4: HỆ TRUYỀN ĐỘNG GIỮA...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 537 6Đơ-Đ
Tập 1 : Đơn giá XD cơ bản đường dây tải điện khu vực I Tập 2 : Đơn giá XD cơ bản đường dây tải điện khu vực II Tập 3 : Đơn giá XD cơ bản đường dây tải điện khu vực III
Ký hiệu xếp giá: 621.31NCKH-GV
I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG TRƯỜNG IV. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 1. Giải pháp thay thế 2. Giải pháp bù hệ số công suất 3....
Ký hiệu xếp giá: 621.389NCKH-GV
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN I. Tổng quan về hệ thống nối đất CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT TỰ NHIÊN CỦA HỆ THỐNG DÂY CHỐNG SÉT-CỘT ĐIỆN I. Tổng quan về lý thuyết đường...
Ký hiệu xếp giá: 621.3Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076Ky-D
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Ký hiệu xếp giá: 621.3076Ng-Đ
Mục lục Phần I: Mạch điện CHương I: Những phương pháp cơ bản giải mạch dòng điện không đổi Chương II: Số phức và phương pháp biểu diễn các đại lượng hình sin bằng số phức Chương III: Dòng điện hình...
Ký hiệu xếp giá: 621.31Da-D
Chương 1: Công suất nguồn điện khả dụng các phương pháp tần suất cơ bản Chương 2: Công suất khả dụng, phương pháp tần suất và độ dài Chương 3: Hệ thống hợp nhất Chương 4: Dự trữ vận hành Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.3Ph-K
Chương 5: Động cơ dị bộ Chương 6: Máy điện một chiều Chương 7: Máy điện đồng bộ và máy điện đặc biệt Chương 8: Những vấn đề về kết cấu, công nghệ ... của máy điện Chương 9: Đường dây điện lực
Ký hiệu xếp giá: 621.3Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Quá trình quá độ trong...
Đang xem: 784