Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1256 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Di-S
Chương 1: Các linh kiện bán dẫn công suất Chương 2: Chỉnh lưu dùng Điốt và lọc Chương 3: Chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristor Chương 4: Bô băm xung áp một chiều Chương 5: Điều chỉnh dòng điện xoay...
Ký hiệu xếp giá: 621.3170285 P534d 2016
Trình bày khái quát về lý thuyết điện tử công suất và hướng dẫn thực hành điện tử công suất bằng phần mềm PSIM: Cài đặt PSIM, nhận diện các thông báo lỗi, các linh kiện bán dẫn, mô phỏng mạch điện cơ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Di-S
Phần 1: Chỉnh lưu điốt Phần 2: Chỉnh lưu tiristor Phần 3: Băm điện áp 1 chiều Phần 4: Điều chỉnh điện áp xoay chiều
Ký hiệu xếp giá: 621.317 N5768d 2017
Trình bày các khái niệm và hệ thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất, bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến áp một chiều, bộ nghịch lưu và bộ biến tần.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 NG527V
Nội dung cuốn sách: Phân tích khảo sát các bộ biến đổi công suất cơ bản nhự: Bộ chỉnh lưu điều khiển pha, bộ biến đổi tần số chuyển mạch cưỡng bức, các bộ nguồn dạng đóng ngắt, các bộ biến đổi tần số...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Di-D
Chương 1: Các linh kiện bán dẫn công suất Chương 2: Các sơ đồ chỉnh lưu Chương 3: Chế độ có tải của các bộ biến đổi Chương 4: Chuyển mạch dòng điện 1 chiều Chương 5: Biến đổi tần số Chương 6: Một số...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Di-S
Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất Chương 2: Chỉnh lưu điốt Chương 3: Lọc điện Chương 4: Chỉnh lưu tiristor Chương 5: Độ băm điện áp một chiều Chương 6: Điều chỉnh điện áp xoay chiều Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 L250V
Tập 1 trình bày những vấn đề chung về điện tử công suất thông qua lý thuyết, đặc biệt là phương pháp và ví dụ cụ thể về thiết kế các bộ biến đổi công suất. Nội dung cụ thể gồm có: đại cương về điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.317 N5764d
Trình bày các khái niệm cơ bản; lý thuyết - tính toán mạch nghịch lưu; mạch nghịch lưu một pha; mạch nghịch lưu PWM; mạch nghịch lưu áp một pha; mạch nghịch lưu ba pha; mạch nghịch lưu áp ba pha hai...
Ký hiệu xếp giá: 621.317 Q12d 2017
Giới thiệu linh kiện điện tử công suất; tính toán mạch chỉnh lưu tương ứng; các bài tập giới thiệu vẽ và mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển một pha và ba pha, chỉnh lưu điều khiển toàn phần một...
Đang xem: 4897