Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1705 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5Ng-Đ
Mục lục CHương I: Các thiết bị logic có thể lập trình Chương II: Các vấn đề căn bản của bộ vi xử lý CHương III: Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính của các hệ thống kỹ thuật số
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Ky-L
Chương 1: Các hệ đếm và việc mã hóa thông tin trong máy tính Chương 2: máy tính và hệ vi xử lý Chương 3: Bộ vi xử lý Intel 8088 Chương 4: Lập trình bằng hợp ngữ với 8088 Chương 5: Tổ chức vào / ra dữ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Ky-L
Chương 1: Một số kiến thức cơ bản Chương 2: Tổng quan của hệ vi xử lý Chương 3: Bộ vi xử lý Intel 8086/8088 Chương 4: Phối ghép trong hệ vi xử lý Chương 5: lập trình Assembler Chương 6: Vào / ra song...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Ky-L
Chương 1: Kiến trúc hệ vi xử lý Chương 2: Bộ vi xử lý 80 x 86 Intel Chương 3: lập trình Assemble cho hệ vi xử lý Chương 4: Thiết kế hệ xử lý chuyên dụng Chương 5: Cổng trao đổi thông tin với ngoại vi...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Ky-T
Chương 1: Giới thiệu về bộ vi xử lý Chương 2: Cấu trúc của các bộ vi xử lý Chương 3: Kiến trúc phân cấp của bộ nhớ Chương 4: Họ vi xử lý Intel X86 Chương 5: Họ vi xử lý Motorola MC680X0 Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 629.8L5662u 2016
Sách trình bày các nội dung sau: lý thuyết vi xử lý; điều khiển Led đơn; điều khiển đèn giao thông; điều khiển Led 7 đoạn; điều khiển động cơ DC - động cơ bước; đo nhiệt độ dùng chuyển đổi AD; điều...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Vi-L
1. Số âm nhị phân 2. Các mode trỏ địa chỉ 3. Sử dụng nhãn 4. Chương trình với các vòng lặp 5. Chương trình với các vòng lặp (Tiếp theo) 6. Các lệnh logic và kiểm tra 7. Chương trình với các lệnh vào...
Ký hiệu xếp giá: 004.16Vi-K
Chương 1: Một số hiểu biết cơ bản Chương 2: Bộ vi xử lý 8048 Chương 3: Trình dịch Macro MC48 Chương 4: Các ứng dụng một chip với 8748 Chương 5: Bộ vi xử lý 8051 Chương 6: Trình dịch Macro MC52 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5Vi-T
1. Khái niệm cơ bản 2. Thành phần cơ bản của máy vi tính 3. Vi xử lý 16 bit 4. Vi xử lý 32 bit 5. Vi xử lý 64 bit
Ký hiệu xếp giá: 621.3Co-T
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Đang xem: 929