Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
637 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Co-D
Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch kênh và tổng đài điện thoại kỹ thuật số SPC Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài gói và tổng đài PSW
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Co-D
Chương 22: Giới thiệu về SPC Chương 23: Cấu trúc dữ liệu của phần mềm SPC Chương 24: Ngôn ngữ mô tả và đặc tả SDL Chương 25: Các phần tử điều khiển Chương 26: Xử lý gọi Chương 27: Phần mền hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Ng-T
Mục lục Chương I: Tổng quan về hệ thống thông tin số Chương II: Truyền dẫn số các tín hiệu tương tự Chương III: Điều chế số và giải điều chế số Chương IV: Các phương pháp ghép kênh số Chương V: Mã...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Ng-T
Mục Lục chương I: Tổng đài alcatel CHương II: Tổng đài neax-61 Chương III: TỔng đài starex-VK CHương IV: Tổng đài siemens ewsd
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076 Ky-D
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Ki-S
Phần II - 1: TỔNG ĐÀI NEAX 61E Chương 1: Khái quát về tổng đài NEAX 61E Chương 2: Phân hệ ứng dụng Chương 3: Phân hệ chuyển mạch Chương 4: Phân hệ xử lý Phần II - 2 : TỔNG ĐÀI AXE Chương 1: Khái quát...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076 Ng-Đ
Mục lục Phần I: Mạch điện CHương I: Những phương pháp cơ bản giải mạch dòng điện không đổi Chương II: Số phức và phương pháp biểu diễn các đại lượng hình sin bằng số phức Chương III: Dòng điện hình...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ph-K
Chương 5: Động cơ dị bộ Chương 6: Máy điện một chiều Chương 7: Máy điện đồng bộ và máy điện đặc biệt Chương 8: Những vấn đề về kết cấu, công nghệ ... của máy điện Chương 9: Đường dây điện lực
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Quá trình quá độ trong...
Đang xem: 1563