Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.683D-M
Bài 1: Làm quen với 3D Studio Max Bài 2: Giao diện 3D Studio Max Bài 3: Tạo cảnh trong 3D Studio Max Bài 4: Chọn lựa trong 3D Studio Max Bài 5: Các phép biến đổi trong 3D Studio Max Bài 6:...
Đang xem: 1434