Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.683D-M
Phần 1: Giới thiệu kỹ thuật hoạt hình trên máy tính Phần 2: Khám phá 3D Studio Max Phần 3: Chuẩn bị lập mô hình 3D Phần 4: Các ứng dụng thực tiễn
Ký hiệu xếp giá: 006.68Le-A
Mục lục Chương I: Các tính chất powerclips trong coeldraw 11 Chương II: tạo hiệu ứng 3D bằng perspective Chương III: Hiệu ứng Các đối tượng vector cao cấp Chương IV: Thiết kế web trong corldraw 11...
Ký hiệu xếp giá: 006.6R827
THIS BOOK INCLUDES: PART I: TOURING SOFTIMAGE: Exploring the softimage interface; getting started - Moving in space; Producing your first softimage animation; Advanced interface concepts; Animation...
Đang xem: 657