Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.895 97Ca-V
Mục lục A. Tục ngữ - Ăn mặc- y phục - Buôn bán - tập thể cá nhân - Nghề nghiệp B. Ca dao - NHững bài đồng dao - Tình cảm gia đình - Đạo đức giáo dục - Công việc- lao động- văn hóa _ Chống tệ nạn xã...
Ký hiệu xếp giá: 003.762 193NCKH-GV
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 2.1. Mô tả hệ thống ăn dao trong máy công cụ CHƯƠNG 3: kIẾN THỨC NỀN TẢNG CƠ SỞ VỀ MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO 3.1. Mạng thần kinh nhân tạo- sự...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973TR120TH
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, thể hiện trong ca dao, tục ngữ. Mô hình ứng xử truyền thống, phác họa mô hình ứng...
Đang xem: 963