Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
40 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.54TK
Chương 1: Những thuyết lý cơ bản về trò chơi Chương 2: giới thiệu một số trò chơi
Ký hiệu xếp giá: 621.389Am-T
Phần 1: Nguyên lý âm thanh lập thể Phần 2: Trường âm Phần 3: Nguồn âm Phần 4: Công nghệ thu thanh lập thể Phần 5: Xử lý tín hiệu âm thanh số
Ký hiệu xếp giá: 332.45076B152.2014
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ...
Ký hiệu xếp giá: 335.533 2Ba-N
Chủ đề: Thanh niên
Chương 1: Những đổi mới của tình hình kinh tế - xã hội và vai trò của thanh niên sinh viên trong giai đoạn mới Chương 2: thực trạng xu thế định hướng giá trị của thanh niên sinh viên trong thời kỳ...
Ký hiệu xếp giá: 335.53CN
Phần 1: Đảng, Bác Hồ nói về vai trò của thanh thiếu niên Phần 2: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho thanh niên Phần 3: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội Phần 4: Một số văn bản chỉ đạo...
Ký hiệu xếp giá: 335.53Tk
Mục lục Lời giới thiệu I. Mục tiêu, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2002-2007 II. Khẩu hiệu hành động
Ký hiệu xếp giá: 335.533TK
Những nội dung cơ bản của công tác phát triển đoàn viên mới Mở lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới Bồi dưỡng đoàn viên thông qua việc thực hiện chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.2E932c 2007
This book is devoted to exercises in estimating changes in sound frequency, sound level, band limitations and irregularities, distortion, noies, etc. It is devoted to a study of the human auditory...

Trước

01

02

03

04

Sau

Đang xem: 196