Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
499 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076 Ky-D
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Ký hiệu xếp giá: 621.307 1 An-Đ
Chủ đề: An toàn điện
Khái niệm chung Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật Chương 3: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện Chương 4: Phân tích an toàn trong các...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 71 Ph-V
Chủ đề: An toàn điện
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện Chương 2: Phân tích an toàn trong các lưới điện Chương 3: Các biện pháp bảo vệ an toàn Chương 4: Sự nguy hiển khi điện áp cao xâm nhập điện áp thấp...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ba-D
Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ các hệ thống điện Phần 2: bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện Phần 3: Sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ba-D
Phần 1: Các nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle Phần 2: Bảo vệ các phần tử hệ thống điện Phần 3: Tự động hóa trong hệ thống điện
Ký hiệu xếp giá: 621.3190289 C124e 2000
Contents: Hazards of electricity; Electrical safety equipment; Safety procedures and methods; Grounding of electrical systems and equipment; Regulatory and legal safety requirements and standards; ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ng-D
Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch Chương 2: Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch Chương 3: Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản Chương 4: Tình trạng ngắn mạch duy trì Chương 5: Quá trình quá...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ng-D
Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện Chương 2: Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện Chương 3: Tính toán ngắn mạch 3 pha duy trì Chương 4: Quá...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 150 03 Th-C
1. Các đại lượng vật lý và kỹ thuật cơ bản 2. Các công thức và bảng kỹ thuật điện đại cương 3. Tính toán dòng điện ngắn mạch Trong hệ thống điện 3 pha 4. Xác định kích thước các thiết bị đóng cắt 5....
Đang xem: 2840