Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2665 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.63203957 J549
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về chính sách kinh tế - bất động sản thường gặp bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 B124Đ
Cuốn từ điển này cung cấp cho người đọc những cụm từ, dụng ngữ, thuật ngữ bất động sản thường gặp trong cuộc sống cũng như trong các văn bản tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 495.7395922 L524t
Cuốn từ điển này lựa chọn những loại mục từ thường gặp nhất trong các mặt của cuộc sống, cách giải thích nghĩa chính xác, các ví dụ sử dụng phù hợp với ngữ cảnh...
Ký hiệu xếp giá: 495.739 592 2 L250H
Cuốn từ điển lựa chọn những mục từ thường gặp nhất trong các mặt của cuộc sống, cách giải thích nghĩa chính xác, các ví dụ phù hợp với ngữ cảnh. Cuối từ điển có phần phụ lục ghi lại đầy đủ và chi...
Ký hiệu xếp giá: 910.395 7 M100S
Sách cung cấp, giải thích các thuật ngữ liên quan đến ngành du lịch bằng tiếng Hàn, có ghi chú tiếng Nhật và tiếng Anh nghĩa tương đương.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 D513NG
Cuốn từ điển này cung cấp cho người đọc những cụm từ, dụng ngữ tiếng Hàn thường gặp trong cuộc sống cũng như trong các văn bản tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 T550Đ
Sách cung cấp kiến thức một cách cô đọng về nền kinh tế Hàn Quốc, cũng như các vấn đề liên quan đến kinh tế.
Ký hiệu xếp giá: 333.332 Ca-S
Chương 1: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Chương 2: Các phương pháp thẩm định giá bất động sản Chương 3: Giới thiệu về một số phép toán và kiến thức cần thiết áp dụng trong thẩm định giá bất...
Ký hiệu xếp giá: 332.6324 R8241T
Chiến lược đầu tư bất động sản của Trump trình bày một cái nhìn toàn diện về ý tưởng sáng tạo đã đưa Trump lên đến đỉnh cao thành công. Kể cả bạn là một nhà kinh doanh bất động sản dày dặn kinh...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 O983 2005
Contains illustrations and diagrams which explain business concepts such as decision-making. This dictionary features notes which help to build vocabulary, and explain the difference between words...
Đang xem: 1986