Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
827 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 637.1 La-T
Mục lục Phần I: Sữa nguyên liệu CHương I: Thành phần hóa học của sữa Chương II: Một số tính chất đặc trưng của sữa Chương III: Sữa nguyên liệu Chương IV: Một số yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và...
Ký hiệu xếp giá: 637.1 Le-T
Mục lục Chương I: Đặc điểm, thành phần và cấu trúc của sữa tươi Chương II: Bảo quản, thu nhận, lọc và tiêu chuẩn hóa sữa tươi Chương III: Kỹ thuật chế biến sữa Chương IV: Kỹ thuật sản xuất bơ và...
Ký hiệu xếp giá: 635 Ba-Q
Chương 1 : Đặc tính thực vật của rau quả Chương 2 : Những biến đổi của rau quả sau thu hái Chương 3 : Nguyên lý và các phương pháp bảo quản rau quả tươi Chương 4 : Quy trình công nghệ bảo quản rau...
Ký hiệu xếp giá: 604.02 Ca-P
Phần 1: Đại cương về hệ thống quá trình công nghệ thực phẩm Phần 2: Các quá trình công nghệ cơ bản Phần 3: Quy trình công nghệ sản xuất và chế biến một số sản phẩm thực phẩm
Ký hiệu xếp giá: 604.02 Co-H
Phần 1: bảo quản và chế biến thóc gạo Phần 2: Thu hoạch, bảo quản và chế biến ngô Phần 3: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sắn Phần 4: Thu hoạch, bảo quản khoai tây Phần 5: Giới thiệu dụng cụ và một...
Ký hiệu xếp giá: 604.02 Co-H
Phần 1: bảo quản và chế biến thóc gạo Phần 2: Thu hoạch, bảo quản và chế biến ngô Phần 3: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sắn Phần 4: Thu hoạch, bảo quản khoai tây Phần 5: Giới thiệu dụng cụ và một...
Ký hiệu xếp giá: 665.53 Co-M
Phần 1: Dầu khí - nguồn nhiên liệu chứa Hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp Phần 2: Các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu Phần 3: Các quá trình chế biến hóa học
Ký hiệu xếp giá: 664.02 C455NGH
Nội dung cuốn sách gồm có: khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm, quy trình sản xuất một số thực phẩm công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 662.662 Tr-T
Mục lục Chương I: Nhiên liệu động cơ xăng Chương II: Nhiên liệu động điezen Chương III: các loại nhiên liệu khác Chương IV: dầu bôi trơn Chương V: Mỡ bôi trơn
Ký hiệu xếp giá: 604.02 Nh-T
Chương 1 : Sơ chế nông sản chương 2 : Sản xuất một số thực phẩm thông dụng Chương 3 : tận dụng bã thải nông nghiệp Chương 4 : Các dịch vụ nông nghiệp
Đang xem: 987