Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
815 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670.52 Ph-T
Chương I: Khái niệm cơ bản về hàn kim loại Chương II: Hồ Quang điện hàn Chương III: Hàn và cát kim loại hỗn hợp ô xy- axêtilen Chương IV: Vật liệu hàn CHương V: Thiết bị hàn Chương VI: Kỹ thuật hàn...
Ký hiệu xếp giá: 670.51 Ng-T
Mục lục Chương I: Hàn kim loại và hợp kim hoạt hóa và chụi nhiệt Chương II: Hàn thép hợp kim thấp độ bền cao Chương III: Hàn thép hợp kim cao Chương IV: Hàn các kim loại không đồng tính chất
Ký hiệu xếp giá: 670.522 Ha-H
Mục lục Chương I: Quá trình hàn nổ Chương II: Các khuyết tật khi hàn nổ và biên 5pháp hạn chế Chương III: Hàn nổ kim loại Chương IV: TÍnh chất vật liệu hàn nổ Chương V: Độ tin cậy sử dụng của vật...
Ký hiệu xếp giá: 671.5 K600TH
Nội dung của quyển sách này bao gồm: an toàn và sức khỏe khi hàn điện, cơ bản về hàn, hàn với que hàn có thuốc bọc SMAW, hàn hồ quang điện cực vonphram có khí bảo vệ, hàn dây hàn lõi thuốc, hàn hồ...
Ký hiệu xếp giá: 671.52 TR120V
Chủ đề: Công nghệ hàn
Nội dung cuốn sách trình bày các kỹ thuật hàn theo từng bước với các minh họa cụ thể, từ hàn hơi, hàn hồ quang, MIG. TIG, đến hàn và cắt bằng plasma, với các vật liệu thép, gang, thép hợp kim, nhôm,...
Ký hiệu xếp giá: 671.52 TR120V
Chủ đề: Công nghệ hàn
Nội dung cuốn sách trình bày các kỹ thuật hàn hơi, hàn hồ quang tay, các phương pháp hàn tương đối mới ở Việt Nam, chẳng hạn hàn hồ quang ngầm, hàn điện cực Wolfram - khí trơ, ..., kim loại học mối...
Ký hiệu xếp giá: 670 Va-H
Chương 1: Các quá trình vật lý và luyện kim khi hàn Chương 2: Vật liệu hàn Chương 3: Thiết bị hàn hồ quang và điện xỉ Chương 4: Những hiểu biết chung về mối hàn Chương 5: Tính toán chế độ hàn Chương...
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5 Co-S
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Đang xem: 715