Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2926 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660 Ca-H
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết Chương 1: Các chu trình Chương 2: Các thiết bị truyền nhiệt Phần 2: Bài tập - lời giải Phần 3: Các phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 660 Ca-H
Phần 1: Các quá trình thủy động học Chương 1: Những nguyên lý thủy lực học Chương 2: Sự vận chuyển chất lỏng Chương 3: Sự nén khí Chương 4: Phân ly hệ khí không đồng nhất Chương 5: Phân chia hệ chất...
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ng-L
Chương 1: Ngành may mặc - trang sức Chương 2: Ngành xây cất và trang trí nhà cửa Chương 3: Ngành làm vật dụng cần thiết cho đời sống tiện nghi Chương 4 Ngành sản phẩm, chế tạo đồ vật dụng, sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 660 B5889c 2018
Cuốn sách là bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 8 năm 2011. Trình bày những kiến thức tổng quát về công nghệ hoá học trên các lĩnh vực toán đại cương, toán kỹ thuật, vật lý, hoá học, vật...
Ký hiệu xếp giá: 661.22 Đo-B
Mục lục Chương I: Những khái niệm chung CHương II: Chế tạo khí anhydrit sunfurơ so2 Chương III: Sản xuất axit sunfuric theo phương pháp tiếp xúc
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ho-V
Chương 1: Đại cương về các hợp chất dị vòng Chương 2: Nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố Chương 3: hê ngưng tụ của các dị vòng thơm 5 cạnh 1 dị tố Chương 4: Các dị vòng 5 cạnh chứa hai hay nhiều dị tố ...
Ký hiệu xếp giá: 668.5 V561NG
Sách trình bày: đại cương về mùi; các nguồn hương liệu thiên nhiên; các phương pháp tách hợp chất thơm thiên nhiên; một số phương pháp thông dụng tách hợp chất quan trọng trong tinh dầu; tổng hợp và...
Ký hiệu xếp giá: 660 Ky-H
Chương 1: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu khai triển công nghệ hóa học Chương 2: Các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học...
Ký hiệu xếp giá: 660 Ky-H
Chương 1: Các phương pháp giải tích Chương 2: quy hoạch toán học Chương 3: Các phương pháp gradient để tối ưu hóa Chương 4: Các phương pháp tự động hóa tìm cực trị Chương 5: Tối ưu hóa các quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 661.4 Bu-C
Mục lục Chương I: hệ hai cấu tử muối- nước Chương II: hệ ba cấu tử muối- nước CHương III: Hệ bốn cấu tử đơn giản muối- nước Chương IV: hệ bốn cấu tử muối- nước tương tác CHương V: hệ năm cấu tử muối-...
Đang xem: 834